Close
Close

Thai Terms of Use

กฎเกณฑ์การใช้

ข้อความสำคัญ – บริการที่เราให้ในเว็ปไซท์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดและเนื้อหาทั้งในเว็ปไซท์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับคูปองเป็นการใช้ส่วนตัวและ การใช้ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถจำหน่าย เปิดให้ประมูล โอน จ่ายแจก หรือจัดการกับซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ ในลักษณะเชิงพาณิชย์ ท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ใช้ปรับเปลี่ยนภาพ ทำสำเนาหรือสร้างงานจากซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมด

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ (“กฎเกณฑ์การใช้”) แจ้งให้ท่านทราบถึงกฎเกณฑ์ในการใช้เว็ปไซท์ของเราไม่ว่าจะในฐานะแขกหรือผู้ลงทะเบียนใช้ เว็ปไซท์นี้ให้บริการโดย Coupons.com Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (บริษัทเลขที่ 07775437) ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนคือLandmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP กับบริษัทแม่  บริษัทในเครือและบริษัทย่อย (รวมทั้งหมดคือ “Coupons.com/พวกเรา/เรา”)

“เว็ปไซท์” คือเว็ปไซท์ทั้งหมดและเว็ปไซท์ขนาดเล็กที่ใช้ร่วม ที่ให้บริการโดย Coupons.com รวมถึงเว็ปไซท์ที่ไม่มีการจำกัดใน www.beforeishop.co.uk, www.couponmicrosite.net, http://bricks.couponmicrosite.net, www.safecoupons.co.uk, www.oclus.co.uk และ www.couponstar.com

เว็ปไซท์นี้ รวมถึง (อย่างไม่จำกัด) (ก) บริการทั้งหมดที่เสนอในเว็ปไซท์ (“บริการ”); (ข) ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เสนอและแอพพริเคชั่นที่มีในเว็ปไซท์ (“ซอฟต์แวร์”);และ (ค) เว็ปเพจ ข้อมูล ข้อความ ภาพ รูปถ่าย กราฟฟิก เสียง วิดีโอและเอกสาร รวมถึงข้อเสนอและคูปอง สิ่งที่ใช้ในการตลาด การออกเอกสาร รายงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิธีทำ ยาและข้อมูลอื่นๆและเนื้อหาที่มีและถูกนำมาใส่ในเว็ปไซท์ (“เนื้อหา”)

กรุณาอ่านกฎเกณฑ์การใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็ปไซท์ การเข้าไปหรือใช้เว็ปไซท์ ท่านแสดงให้เราทราบว่า ท่านยอมตกลงที่จะผูกมัดกับกฎเกณฑ์การใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจจะมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมในบางส่วนของเว็ปไซท์หรือเนื้อหาบางส่วน หรือธุรกรรมในบางส่วนของเว็ปไซท์ ร่วมกับกฎเกณฑ์การใช้นี้ จะบังคับใช้การใช้ของท่านในส่วนต่างๆ เนื้อหาและธุรกรรมต่างๆ นั้น หากท่านไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นี้ กรุณาอย่าใช้เว็ปไซท์ของเรา

การปรับปรุงแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การใช้นี้ในเวลาใดก็ได้ โดยทำการแก้ไขในหน้านี้ ท่านจะต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขที่เรามี เพราะการแก้ขี้มีส่วนในการผูกมัดท่าน การใช้งานของเว็บไซต์ของคุณใด ๆ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะปฏิบัติตามและท่าจะต้องถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑ์การใช้งานที่ถูกแก้ไขแล้วนั้น วันล่าสุดที่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์นี้ จะแจ้งไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้

การเข้าใช้เว็ปไซท์

การเข้าใช้เว็ปไซท์ของเราเป็นการอนุญาตให้ใช้แบบชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน แก้ไขการบริการที่เราเสนอให้ในเว็ปไซท์หรือเนื้อหาในเว็ปไซท์ในเวลาใดก็ได้ โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่สามารถรับรองได้ว่าเว็ปไซท์จะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ของท่าน บริการที่อ้างถึงในเว็ปไซท์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้ และ/ หรือไม่ได้หมายความว่าบริการนี้จะใช้ได้ในพื้นที่ของท่าน หากจำเป็น เราอาจจะระงับไม่ให้ใช้เว็ปไซท์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปิดเว็ปไซท์เป็นการถาวร เราจะต้องตรวจสอบ และบำรุงรักษาเซิฟเว่อร์และอุปกรณ์ของเราในบางครั้งบางคราว เราพยายามที่ลดการหยุดชะงักให้เหลือน้อยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็ปไซท์ของเราจะบริการออนไลน์ได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหากเว็ปไซท์ไม่สามารถถูกใช้ได้ในบางเวลา หรือบางช่วง

เรามีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา) ที่จะตรวจดูกิจกรรมที่เกิดในเว็ปไซท์  เราอาจจะทำการสอบสวนการละเมิดนโยบายของเราและคำร้องเรียนที่เราได้รับรายงานเข้ามา  และเราอาจจะดำเนินการใดๆ ที่เราคิดว่าที่เหมาะสมในเวลาใดก็ได้ รวมถึงการจำกัด ระงับหรือยกเลิกการเข้าใช้และ/ หรือการใช้เว็ปไซท์ของท่าน หรือบริการแอพพริเคชั่น ซอฟต์แวร์ และ/ หรือเนื้อหาต่างๆ

การลงทะเบียนกับ BEFOREISHOP.CO.UK

ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนกับbeforeishop.co.uk การเข้าใช้พื้นที่เฉพาะและการใช้พาสเวิร์ดในเว็ปไซท์ beforeishop.co.uk นั้นจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น หากท่านเป็นผู้ที่ลงทะเบียนของ beforeishop.co.uk  ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บริการและโฆษณาในเว็ปไซท์ และแก่ลูกค้าและคู่ค้าของเราทุกครั้ง ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถลงทะเบียนที่จะมีบัญชีสมาชิกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

ในการอนุญาตให้เข้าใช้ ท่านจะถูกถามให้ระบุว่าท่านคือใคร โดยการใช้ชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ด ซึ่งท่านจะต้องรักษาเป็นความลับ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในการเข้าใช้แต่ละครั้งที่มีการกรอกชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ดอย่างถูกต้อง การเข้าใช้นั้นจะได้รับการอนุญาตให้เข้าไปใช้บัญชีนั้นได้อย่างเต็มที่ และเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สาม ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที หากมีการใช้บัญชีของท่านโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต

หากเราเห็นว่าท่านทำผิดบทบัญญัติในกฎเกณฑ์การใช้ เรามีสิทธิ์ที่จะทำให้พาสเวิร์ดของท่านใช้การไม่ได้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดที่เลือกโดยตัวท่านเองหรือถูกให้โดยเรา

ท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขโปรไฟล์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ (ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์) หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ My Account ในเว็ปไซท์ beforeishop.co.uk

ท่านจะต้องมีอายุ 16 หรือมากกว่านั้น ในการที่จะลงทะเบียนกับ beforeishop.co.uk

การจัดการกับผู้ที่ลงโฆษณาในเว็ปไซท์

การติดต่อหรือเข้าร่วมข้อเสนอและ/ หรือโฆษณาที่ท่านพบในเว็ปไซท์ ถือเป็นเรื่องระหว่างท่านกับผู้ที่ลงโฆษณานั้นเท่านั้น ท่านยอมรับว่า เราจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือรับภาระกับความเสียหายหรือสูญหายทุกประการที่เกิดขึ้นจากการติดต่อดังกล่าว หรือจากโฆษณานั้นในเว็ปไซท์

คูปองและข้อเสนอต่างๆ

การยอมรับคูปองหรือข้อเสนอที่พิมพ์ออกมาจากเว็ปไซท์ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ลงโฆษณาและ/ หรือผู้จัดจำหน่ายของเขา ผู้ลงโฆษณาของเราและ/หรือผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆ  เราไม่สามารถรับรองว่าท่านจะสามารถเคลมทุกข้อเสนอได้ในร้านค้า ข้อเสนอแต่ละข้อจะสามารถใช้เคลมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น  เมื่อท่านพิมพ์คูปองหมายความว่าท่านยอมตกลงกับกฎเกณฑ์การใช้ที่อยู่บนคูปองนั้น ท่านจะสามารถใช้คูปองทุกใบได้ในร้านที่อนุญาตให้ใช้ได้ในสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์เท่านั้น

เนื้อหา

เนื้อหาทุกอย่างที่มีในเว็ปไซท์เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรสรุปว่าเนื้อหานั้นได้รับการรับรองจากเราว่ามีผลบังคับใช้จริงและปลอดภัยที่ท่านจะใช้ ก่อนที่ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่โฆษณาในเว็ปไซท์นี้ ท่านจะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพของท่านก่อนทุกครั้ง

ลิขสิทธิ์

เราคือเจ้าของหรือผู้ถือใบอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา เว็ปไซท์และสิ่งที่เราลงในเว็ปไซท์ สิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก ทรัพย์สินทางปัญญานี้เป็นของ Coupons.com และ/ หรือ ลูกค้า คู่ค้าบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายและบุคคลที่สามของบริษัท เราขอสงวนลิขสิทธิ์นั้นทั้งหมด

เรา (และผู้จัดจำหน่ายที่ระบุ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาในเว็ปไซท์ จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบเสมอ

หากท่านพิมพ์ ทำสำเนา ดาวน์โหลดบางส่วนของเว็ปไซท์และเนื้อหาที่เป็นการทำผิดกฎเกณฑ์การใช้ สิทธิ์ในการใช้เว็ปไซท์ของท่านจะถูกระงับทันที และท่านจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาที่ท่านทำไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา

เครื่องหมายการค้า

ท่านไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ในเว็ปไซท์ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้นั้น เว้นเสียแต่ว่าท่านจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ลิ๊งจากเว็ปไซท์

ในเว็ปไซท์จะมีลิ๊งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็ปไซท์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน เมื่อท่านคลิ๊กไปที่ลิ๊งค์ ท่านจะออกจากเว็ปไซท์ของเราไปที่เว็ปไซท์อื่น ท่านจะต้องทำตามกฎเกณฑ์การใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซท์นั้นๆ  ลิ๊งค์ต่างๆ เหล่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะรับรอง สนับสนุนหรือแนะนำบุคคลที่สามหรือเว็ปไซท์หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็ปไซท์ของบุคคลที่สามนั้นต่อท่าน เราจะไม่รับผิดชอบว่าเว็ปไซท์เหล่านั้นจะใช้การได้หรือไม่ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและแหล่งที่มาของเนื้อหาในเว็ปไซท์เหล่านั้น  และเราจะไม่รับผิดชอบแทนเว็ปไซท์เหล่านั้นในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายเมื่อท่านใช้งานเว็ปไซท์ดังกล่าว

การใช้ซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์ของท่านจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์การใช้และข้อตกลงทั้งหมด (รวมถึงข้อตกลงการใช้ใบอนุญาตและข้อตกลงของผู้ใช้ทั้งหมด) ที่มากับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (โดยรวมจะเรียกว่า “กฎเกณฑ์ EULA”)  ท่านจะถูกถามให้อ่านและยอมรับกับกฎเกณฑ์ EULA เมื่อท่านเข้าใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อซอฟต์แวร์ที่เราให้หรือซอฟต์แวร์ในเว็ปไซท์ไม่มีใบอนุญาตให้ท่านใช้ได้ตามกฎเกณฑ์ของ EULA  ท่านอาจจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ (ก) ท่านอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ได้ในเรื่องที่เป็นส่วนตัวของท่าน ที่ไม่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น (ข) ท่านจะไม่พยายาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ถอดแยกชิ้นส่วนหรือพยายามที่จะค้นพบรหัสแหล่งที่มาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ (ค) ท่านจะไม่พยายาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามปิดการใช้งานหรือป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ทำงาน หรือเปิดเผยวิธีการนั้นๆ ต่อบุคคลที่สามใดๆ และ (ง) ท่านจะไม่ขาย เปิดประมูล โอน ให้อนุญาต แจกจ่าย แก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือทำสำเนาซอฟต์แวร์หรือคูปองที่พิมพ์โดยการใช้ซอฟต์แวร์นั้น

การซิ๊งค์ (SYNC)

หากซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ อนุญาตให้ท่านโอนและ/ หรือซิ๊งค์เนื้อหาและ/ หรือข้อมูลที่ให้ รวมถึงรายการของพื้นที่หรือสินค้า ท่านจะต้องเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นแล้ว มันจะทำให้เราตรวจจับข้อมูล เก็บข้อมูล ส่งผ่านข้อมูล เก็บรักษาและใช้ข้อมูลและ/ หรือเนื้อหานั้นๆด้วย

การใช้เว็ปไซท์

ท่านจะไม่ใช้เว็ปไซท์ในทางที่ผิดหรือพยายามที่จะแทรกแซงกับบริการที่เราให้ต่อผู้ใช้ท่านอื่นและผู้ให้บริการหรือเครือข่าย โดยการมอบไวรัส Trojans, worms, logic bombs หรือโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่างๆ โดยเจตนา ท่านจะต้องไม่พยายามที่จะเข้าใช้พื้นที่ที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้ได้ในเว็ปไซท์ เซิฟเว่อร์ของเว็ปไซท์หรือเซิฟเว่อร์อื่นๆ คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็ปไซท์ หรือเครือข่ายหรือระบบของ Coupons.com ท่านจะต้องไม่โจมตีเว็ปไซท์ผ่านการใช้หรือแจกจ่ายวิธีการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดทำงาน

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้หุ่นยนต์หรือซอฟต์แวร์ spider หรือวิธีอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าใช้เว็ปไซท์หรือเครือข่ายหรือระบบใดๆ ของเรา

หากท่าฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ ถือว่าท่านได้ทำผิดภายใต้พระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด ปี ค.ศ.1990 เราจะรายงานการฝ่าฝืนนี้ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่รับผิดชอบ และเราจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นโดยการให้ข้อมูลว่าท่านเป็นใคร  หกมีการฝ่าฝืนดังกล่าว ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้เว็ปไซท์โดยทันที

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายจากที่เกิดจากการใช้วิธีการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดทำงาน ไวรัสหรือโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน ที่เกิดจากการใช้เว็ปไซท์หรือการดาวน์โหลดในเว็ปไซท์นั้น หรือในเว็ปไซท์ที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซท์นั้น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นหรือสิ่งที่ท่านส่งหรืออับโหลดทั้งหมดจากเว็ปไซท์ รวมแต่ไม่จำกัดถึง ผลตอบรับ คำชมเชย ภาพ คำติชม คำถาม ความคิดเห็น แนวคิดหรือคำแนะนำต่างๆ (โดยรวมจะเรียกว่า “ผลตอบรับ”) เราจะรับและเก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ในแบบที่ไม่เป็นความลับ ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดและไม่มีการหวงห้าม หากท่านให้ผลตอบรับในเว็ปไซท์ของเรา หมายถึงท่านตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ในการใช้ผลตอบรับนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทางลิขสิทธิ์ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ผลตอบรับนี้ได้ตลอดไปโดยที่ท่านไม่สามารถขอคืนได้ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ ทำสำเนา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานต่างๆ จากผลตอบรับนี้ได้ทั่วโลก ในทุกวิธี ทุกสื่อ ไม่ว่าจะแค่บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่มีข้อหวงห้ามหรือความรับผิดชอบใดๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล ปี ค.ศ.1998 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ท่านตกลงว่าการให้ผลตอบรับของท่านจะไม่ผิดกฎเกณฑ์การใช้นี้หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมแต่ไม่จำกัดถึง ความเป็นส่วนตัวต่างๆ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายหรือกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาส่วนตัวต่างๆ และจะไม่ก่อให้เกิดดารบาดเจ็บต่อผู้ใด entity นอกจากนี้ท่านยังตกลงว่าผลตอบรับที่ท่านให้จะไม่มีการใช้การขู่ การสบประมาท การด่าทอ การใช้ข้อความลามกหรือไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่มีไวรัส การชักชวนทางพาณิชย์ หรือspam ในทุกรูปแบบ  เราอาจจะใช้ดุลยพินิจของเราในการลบผลตอบรับที่ท่านส่งมาให้เราในเว็ปไซท์หากว่าเรามีความเห็นว่า ท่านได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การใช้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของท่านต่อบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบและการล่วงละเมิดสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ส่วนตัวจากผลตอบรับของท่านให้ไว้ในเว็ปไซท์ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับภาระต่อบุคคลที่สามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความถูกต้องของผลตอบรับที่ท่านหรือผู้ใช้ท่านอื่นที่ได้ให้ไว้ในเว็ปไซท์

ข้อจำกัดในการประกัน

เราไม่รับรองว่าการทำงานของเว็ปไซท์หรือบริการจะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัยและ/ หรือจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆ  เนื้อหาที่มีในเว็ปไซท์จะไม่มีการรับประกันใดๆ ในเรื่องของเงื่อนไขและการรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์  เราไม่รับประกันว่าคูปองหรือข้อเสนอที่มีในเนื้อหานั้นจะได้รับการยอมรับหรือให้คืนในสถานที่หรือร้านจำหน่ายเฉพาะใดๆ  เราขอจำกัดภาระและความรับผิดชอบที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซท์ หรือจากผู้อื่นที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหานั้นเนื้อหาอาจจะมีการพิมพ์ผิดหรือความบกพร่องด้านอื่น หรือไม่ถูกต้อง เราจะไม่รับประกันว่าความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และความไม่สมบูรณ์ใดๆ ในเนื้อหา จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหานั้น เว็ปไซท์ บริการและเนื้อหาที่ให้จะเป็นแบบ “ตามสภาพที่เห็น” และ “เท่าที่มี” เราจะไม่รับประกันว่าเว็ปไซท์ (หรือเว็ปไซท์ที่ลิ๊งค์ไปที่เว็ปไซท์) จะปราศจากไวรัสหรือโปรแกรมสิ่งที่มุ่งร้ายหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย เป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจสอบว่าท่านมีซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสที่เหมาะสม

ตามที่กฎหมายกำหนดเรา สมาชิกบริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาตและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้รับการยกเว้นในทุกเงื่อนไข การรับประกัน การนำเสนอ หรือกฎเกณฑ์อื่น ที่อาจจะถูกใช้ในกฎเกณฑ์การใช้นี้ ไม่ว่าโดยพระราชบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณีหรืออื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะให้เว็ปไซท์ บริการและ/ หรือเนื้อหาเพื่อการใช้ภายในครัวเรือนและเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น  ท่านยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็ปไซท์เพื่อการพาณิชย์หรือทางธุรกิจ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้โดยตัวท่าน การไม่สามารถใช้ หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็ปไซท์และลิ๊งค์ต่างๆ ที่มีบนนั้น รวมถึง

  • การสูญเสียรายได้
  • การสูญเสียผลประโยชน์หรือสัญญา
  • การสูญเสียธุรกิจ
  • การที่ธุรกิจหยุดชะงัก
  • การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้
  • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความนิยมหรือชื่อเสียง
  • การสูญเสีย ชำรุดหรือความเสียหายของข้อมูล และ

ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ), การกระทำผิดสัญญาหรืออย่างอื่น ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ไว้แล้วก็ตาม

เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของเราไม่ว่าจะทางใดสำหรับ (ก) การเสียชีวิตหรือการได้รับความบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือจากพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาของเรา หรือ (ข) การทุจริตหรือการนำเสนอที่ผิดที่หลอกลวง หรือ (ค) การกระทำผิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจำหน่ายสินค้า ปี ค.ศ.1979 หรือพระราชบัญญัติการจำหน่ายสินค้าและบริการ ปี ค.ศ.1982

ขึ้นอยู่กับย่อหน้าที่มีในส่วนนี้ ความรับผิดของเรามวลรวมสูงสุดภายใต้หรือเกี่ยวข้องในใบอนุญาตนี้ ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด จะไม่เกินหนึ่งร้อยปอนด์ (£ 100)

เราจะไม่รับผิดชอบกับความล้มเหลวในการดำเนินการใด ๆ ของภาระผูกพันของเราภายใต้กฎเกณฑ์การใช้นี้ ซึ่งเกิดจากเรื่องที่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมตามของเรา

การใช้ข้อมูลของท่าน

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อท่านเข้าใช้เว็ปไซท์ ท่านยินยอมให้เราดำเนินตามนั้นและท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อตกลงทั้งหมด

กฎเกณฑ์การใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและEULA ที่มากับซอฟต์แวร์ เป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับเว็ปไซท์ ระหว่างท่านและเรา และจะใช้แทนที่การจัดการ ความเข้าใจและข้อตกลงเกี่ยวกับเว็ปไซท์ ที่เราเคยมีร่วมกันมาก่อนหน้านี้

การละทิ้งสิทธิ์

การละทิ้งสิทธิ์ของเราต่อการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การใช้ใดๆ ของท่าน จะไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งสิทธิ์ให้ในการฝ่าฝืนกฎครั้งต่อไปของท่าน

การตัดทิ้ง

หากหน่วยงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งในกฎเกณฑ์นี้  ผิดกฎหมาย  ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง  บทบัญญัตินั้นจะถูกตัดทิ้งไปจากบทบัญญัติที่เหลืออยู่ ซึ่งบทบัญญัติที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

กฎหมายและเขตกฎหมาย

กฎเกณฑ์การใช้นี้ และข้อพิพาทหรือการเคลมเรื่องและการกระทำที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการเคลม) จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับและการตีความของกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์

ศาลในประเทศอังกฤษจะเป็นเขตกฎหมายที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือการเคลมที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้เว็ปไซท์ บริการและเนื้อหาของท่าน ถึงแม้ว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับท่านเมื่อท่านทำผิดสัญญาในกฎเกณฑ์การใช้นี้ในประเทศของท่านเองหรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ © 2012 Coupons.com Limited. สงวนลิขสิทธิ์พิเศษทั้งหมด

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การใช้นี้ กรุณาติดต่อ Coupons.com โดยคลิ๊กที่ ติดต่อเรา หรือเขียนถึงเราได้ที่:

Coupons.com Limited
Landmark House
Hammersmith Bridge Road
London, W6 9DP
United Kingdom
Attn: Legal Department

วันที่ที่แก้ไขล่าสุด: กรกฎาคม ค.ศ. 2012